Privacy verklaring Stichting Nulandse Kwis

Stichting Nulandse Kwis, gevestigd in Nuland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij van Stichting Nulandse Kwis verwerken persoonsgegevens, aangezien het voor de organisatie van de Kwis en correspondentie daarover noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken. Voor deelname aan de Kwis is het nodig dat je jouw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres
Wij verwerken verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Nulandse Kwis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van informatie m.b.t. de organisatie van de Kwis.

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de organisatie spoedig te laten verlopen

– Je indien nodig te informeren over bijzonderheden, wijzigingen etc. m.b.t. de Nulandse Kwis.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Nulandse Kwis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens enkel vanaf de inschrijving (start 1 november) tot een week na de prijsuitreiking (tweede weekend van januari).

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Nulandse Kwis deelt geen persoonsgegevens met derden. Het enige wat wij aan derden zouden kunnen verstrekken is het aantal deelnemers van een Kwis editie, om bijvoorbeeld een accommodatie te bespreken.

Beeldmateriaal

Stichting Nulandse Kwis ontvangt beeldmateriaal tijdens deelname aan de kwis wordt ingestuurd. Indien u niet wenst dat deze beelden bijvoorbeeld op onze Facebook pagina of tijdens de feestavond worden getoond, kun je dat bij het inleveren van het materiaal melden. Tijdens de Kwisavond en feestavond zullen ook foto’s/video gemaakt worden die eventueel op onze website/social media gepubliceerd worden. Wens je niet in beeld gebracht te worden laat ons dit dan weten via info@nulandsekwis.nl of geef dit ter plekke aan bij de organisatie die te herkennen is aan de blauwe polo’s met logo.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Nulandse Kwis gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@nulandsekwis.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Nulandse Kwis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@nulandsekwis.nl.